3D Моделиране

Трансформиране на проект или идея в триизмерен обект, годен за последваща обработка.

На база одобреният електронен модел, може да се изготви и цветна визуализация.

В рамките на услугата, може да се заяви и изработка на конструктивна документация на детайл, възел или цяло изделие, чрез която да се подготви неговата изработка или серийно производство.

Триизмерният модел може да се изработи във формат, който позволява отпечатване на 3D принтер.

Заяви оферта